Градоначелник града Панчева дана 12.08.2021. године донео је решење број II-06-020-03/2021-820 којим се одобравају средства у укупном износу од 4.460.000,00 динара на основу Закључка Комисије за вредновање пројеката  у области културеу од 03.08.2021. године.

Одобрени пројекти налазе се у Табели 1, која је саставни део решења и која се може преузети овде.