Градоначелник Града Панчева донео је дана 12.08.2021. године решење број II-06-020-03/2021-821 , којим се одобравају средства у укупном износу од 1.861.000,00 динара, на основу Закључка комисије од 03.08.2021. го1дине, а по  КОНКУРСУ ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. годин, које можете погледати у следећем документу:

 Решење градоначлника број II-06-020-03/2021-821

Листа вредновања и рангирања по  КОНКУРСУ ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021.