Градоначелник града Панчева је Решењем од 07.07.2017. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 4