Градоначелник града Панчева је Решењима од 09.02.2018. године одобрио исплату финансијских средстава према Табели 2