Изборна комисија града Панчева, након проглашења изборне листе Коалиције „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)“, сагласно члану 14. став 8. Закона о локалним изборима, на 11. седници, одржаној дана 12. маја 2020. године, једногласно је донела следеће

РЕШЕЊЕ

Утврђује се да Жељко Угљешић, дипломирани прaвник из Панчева, улица Горњачка бр.8, постаје члан, а Марина Шошкић, студент из Панчева, улица Моравска бр. 5, постаје заменик члана Изборне комисије града Панчева у проширеном саставу.

Решење можете преузети у прилогу

Решење о проширеном саставу СПС, ЈС