Maja Vitman, gradska menadžerka, najavila je rekonstrukciju dvorišta “Američkih zgrada”, zahvalila se svim sugrađankama i sugrađanima koji žive u pomenutom dvorištu, koji su konačno dočekali da se krene sa radovima. Prema informacijama dobijenih sa terena od građana koji ovde žive, ovo blokovsko naselje je sagrađeno još davnih šezdesetih godina i od tada nije bilo nikakvog uređenja. Urađen je projekat kompletne rekonstrukcije celog dvorišta sa svim neophodnim elementima:

– Ono što smo planirali da uradimo pored prateće infrastrukture koja je neophodna kako bi jedno ovakvo naselje moglo da funkcioniše jeste kompletna rekonstrukcija postojeće vodovodne i fekalne kanalizacije, kompletna izgradnja kišne kanalizacije koja će biti povezana duž Ulice Branka Radičevića na Ulicu Svetozara Miletića, postavljanje novog dečjeg igrališta na tartan podlozi površine 250 m2 sa tri multifunkcionalne sprave, pet njihalica za decu, dva stola za šah sa klupama i potrebne pešačke staze. Pored navedenog biće postavljeno i 18 klupa na dečjem igralištu i zelenim površinama i najmanje 10 kanti za otpadke. Izgradićemo 50 parking mesta, 13 novih stubova za javno osvetljenje, odnosno kandelabera. Što se tiče dodatnog ozelenjavanja, tu ćemo posaditi 39 sadnica visokih četinara i lišćara i 42 sadnice srednjih i niskih četinara i lišćara. Takođe ćemo posaditi dosta listopadnog i zimzelenog šiblja i urediti travnjak. Ovo sve što sam navela će se raditi u fazama. U saradnji sa našim građanima i na osnovu njihovog zahteva da radovi počnu nakon paraznika, mi ćemo sa radovima krenuti sledećeg ponedeljka, 10. januara. Prva faza radova će biti iz smera Ulice Svetozara Miletića. Za sve naredne faze građani će biti blagovremeno obavešteni od strane Mesne zajednice i Gradske uprave grada Pančeva. Vrednost radova je 75.987.300,76 dinara sa PDV-om, a rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.