Миленко Чучковић, члан Градског већа града Панчева задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике, рекао је да је расписан Јавни позив за куповину кућа са окућницом намењен продавцима 13 кућа са територије града Панчева:

– На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „ОДСКОЧНА ДАСКА – Подршка становању и активној социјалној инклузији осетљивих група“, који се финансира из програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ (EU SHAI) и суфинансира из буџета Града Панчева, расписује се Јавни позив за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи. Јавни позив је отворен од 12.10.2021. године до 12.11.2021. године. Право учешћа на Јавном позиву има власник непокретности односно куће са окућницом која се налази на територији града Панчева (сва насељена места на територији града Панчева) и коју власник жели да прода. Кућа може бити у власништву и више лице – у том случају прилаже се пуномоћ свих других сувласника. Вредност куће са окућницом не може прелазити износ од 14.297 ЕУР, у динарској противвредности, према правилима донатора. Изузетно, вредност објекта може бити максимално 15.937 ЕУР, ако на предметној кући није потребно извршити мање радове како би постала одмах усељива и погодна за становање.

Правилник, Јавни позив, образац пријаве са пратећим изјавама и пуномоћ доступни су на огласним таблама Града Панчева и Центра на социјални рад „Солидарност“ Панчево, као и на званичној интернет страници Града Панчева (http://www.pancevo.rs/projekat-odskocna-daska/).

Izmena Pravilnika za kupovinu kuca

Obrazac prijave sa pratecim izjavama

Punomoc

Izmene Javnog poziva za kupovinu kuca

Javni poziv za kupovinu kuca

Pravilnik za kupovinu kuca