Izlaže se na rani javni uvid Nacrt Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „ Hipodrom“ u Pančevu ( u daljem tekstu Plan).
Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 21.05.2021.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na rani javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 9 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304.

Oglas za rani Javni uvid
Tekst nacrta izmena i dopuna PDR
Odluka
Dospeli uslovi

Grafička dokumentacija:
Dispozicija prostora u odnosu na grad
Namena prostora