Излаже се на рани јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације „ Хиподром“ у Панчеву ( у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 21.05.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Оглас за рани Јавни увид
Текст нацрта измена и допуна ПДР
Одлука
Доспели услови

Графичка документација:
Диспозиција простора у односу на град
Намена простора