Поводом радова на реконструкцији Градског парка, данас су на лице места изашли Ђурица Ресановић, секретар Секретаријата за инвестиције и Бобан Ђурђев, секретар Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева и директор ЈKП „Зеленило“ Данило Бјелица.

Ђурица Ресановић, секретар Секретаријата за инвестиције Градске управе града Панчева, говорио је о динамици радова у Градском парку:

– Уговорени су радови на изради техничке документације за партерно уређење реконструкције јавног осветљења, а ЈKП “Водовод и канализација” је припремило комплетну техничку документацију за реконструкцију водоводне инсталације, кишне и фекалне канализације. Ти радови су извођени до сада, завршени су у самом парку, тренутно је остало да се ради водовод у Масариковој улици и на пролеће ћемо кренути са радовима у Улици Живојина Мишића. То је цео обухват радова. Данас почињу радови на партерном уређењу, пошто је исходовано решење и одобрење уз извођење радова и пријава радова и данас крећу радови на ископу за ново јавно осветљење које ће бити у парку. Радови су као што је било овде у Његошевој улици, на делу парка код Градске управе и на споју са Његошевом улицом. Зелене површине остају. Значи биланс површина, да тако кажем, између поплочаног и зелене површине остаје исти, можда ће чак бити и више зеленила.

Јавно-комунално предузеће „Зеленило“ такође учествује у овим радовима. Директор Данило Бјелица појаснио је шта ће се радити:

– У оквиру реконструкције централног Градског парка, на иницијативу Градске управе, ЈKП „Зеленило“ је у сарадњи са Шумарским факултетом израдило извештај о здравственом стању стабала у централном Градском парку. На основу тог извештаја, које је израдила ова државна референтна установа, дошли смо до сазнања да је 16 стабала у потпуно деградираном стању и да је апсолутно потребна њихова замена. Ми смо се за то припремили и спремили смо нова стабла која ће бити изузетно квалитетна, велика, велике дрворедне саднице. Следећих дана почињемо полако замену, али и поред тога у оквиру ове реконструкције, сматрамо да се зелени фонд на овом потезу, у договору са Градском управом, мора појачати и проширити, тако да ће бити додатна садња, поред замене постојећих стабала и тиме ћемо оплеменити овај простор. Морам да додам да је Шумарски факултет ово радио најсавременијом методом, такозваним томографом одн. резистографом, то су методе које се тренутно у свету користе и са којима можете добити апсолутно тачан пресек сваког стабла и тога какво је његово здрваствено стање.

Секретар Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева Бобан Ђурђев додаје:

– На основу захтева Секретаријата за инвестиције, комунални инспектор је изашао на лице места заједно са представницима ЈKП „Зеленило“ и имао је увид у извештај Шумарског факултета у вези са предметним стаблима. Ми смо издали решење са роком од 60 дана, с обзиром на то да су већ неки радови у току у парку, сада је прави тренутак за овај посао, а и време је садње, тако да смо издали решење са флексибилним роком. Дали смо налог да се замене постојећа стабла са аспекта безбедности грађана, а са таквом динамиком да се ради стабло за стаблом, да би све све завшило како треба у року и онако како је Шумарски факултет предвидео.