Јавни позив незапосленим лицима за учешће у обукама и обављању радне праксе  у оквиру пројекта „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“.

На основу Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, бр. 01/14-пречишћен текст и 24/14), Уговора о реализацији пројекта „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“ бр. 401-01-27/2015-04 који је закључен између града Панчева и Министaрства омладине и спорта Републике Србије и Закључка Градоначелника града Панчева број: II-06-020-7/2015-69 од 10. јула 2015. године, Градоначелник града Панчева расписујe

Јавни позив незапосленим лицима за учешће у обукама и обављању радне праксе
у оквиру пројекта „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“

Град Панчево, у сарадњи са Општином Ковачица, Општином Пландиште и Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат, Зрењанин реализује пројекат под називом: Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату (у даљем тексту: Пројекат), финансиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије. Пројекат се реализује са циљем смањења дугорочне незапослености и повећања запошљивости младих у Јужном Банату.

На јавни позив се могу јавити незапослена, млада лица до 30 година старости, која су држављани Републике Србије, имају пребивалиште на територији града Панчева и која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање у статусу незапослених лица.

Одабрана лица учествоваће у:
1. теоријској обуци из области пољопривреде, занатства и иновативног предузетништва и то 30 незапослених младих лица. По завршетку теоријске обуке сви кандидати ће добити цертификат о успешно завршеној обуци.
2. тромесечној радној пракси код одабраних послодаваца и то 15 незапослених, младих лица од укупно 30 која су предходно успешно завршила теоријску обуку. У току спровођења тромесечне радне праксе незапосленим лицима биће исплаћена месечна накнада у износу од 18.000,00 динара бруто.

Јавни позив у целости са потребном документацијом и пријавним формуларом може се преузети на сајту Градске управе града Панчева www.pancevo.rs , a све додатне информације могу се добити у Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева на број телефона: 013/308-752, или путем e-mail-a: dragana.popovic@pancevo.rs . Пријаве се достављају (поштом или лично) на следећу адресу: Услужни центар Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2-4, 26101 Панчево, са назнаком: „За Секретаријат за привреду и економски развојРадном праксом до нових радних места у јужном Банату“.

Рок за подношење пријава је 30. јул 2015. године.

Неопходна документација:

Јавни позив

Пријава

Сагласност