test dokument

Neki tekst. Ubacujem tabove i u okviru njih filebase categoriju da vidim kako radi.

ИмеВеличинаДатум
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB2009/03/02
20130912 430 335 2013138.9 KB2016/03/11
20130912 430 335 2013 2138.9 KB2016/03/11
20130912 430 335 2013 3138.9 KB2016/03/11
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB2013/09/12
20130912 430 433 2013131.5 KB2016/03/17
20130912 430 433 2013 2131.5 KB2016/03/17
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB2013/09/12
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB2013/09/17
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB2013/09/17

ИмеВеличинаДатум
Допуна одлуке о максималном броју за 2015632.1 KB2016/02/29
Измена Одлуке о максималном броју запослених за 2015. годину332.4 KB2016/08/17
Измена 1 Одлуке о максималном броју запослених за 2017. годину1.8 MB2017/11/24
Одлука о максималном броју запослених за 2015190.7 KB2016/02/12
Измена 2 Одлуке о максималном броју запослених за 2017. годину282.0 KB2018/04/05
Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених за 2015. годину415.7 KB2017/01/13
Oдлука о максималном броју запослених за 2017. годину753.5 KB2017/08/23
Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених за 2015. годину476.3 KB2017/07/19
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину231.0 KB2019/12/09
Одлука о месним заједницама на територији града Панчева154.6 KB2016/02/12

ИмеВеличинаДатум
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB2009/03/02
20130912 430 335 2013138.9 KB2016/03/11
20130912 430 335 2013 2138.9 KB2016/03/11
20130912 430 335 2013 3138.9 KB2016/03/11
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB2013/09/12
20130912 430 433 2013131.5 KB2016/03/17
20130912 430 433 2013 2131.5 KB2016/03/17
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB2013/09/12
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB2013/09/17
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB2013/09/17