Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021 годину

Програм Министарства за бригу о селу додељује бесповратна средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021 годину.

Путем овог програма утврђени су циљеви, субјекти који могу да конкуришу, намена средстава, услови за учешће на конкурсу, процедура доделе бесповратних средстава као и начин коришћења бесповратних можете наћи на линку:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ