Привредни савет је стално стручно и саветодавно тело, чији су основни задаци да:

  • Иницира узраду развојних стратегија и пројеката, плата, подстиче и процењује реализације развојних стратешких планова,
  • развија механизме комуникације и протока информација у циљу отварања града према домаћим и страним инвеститорима и да континуирано прати ситуације изазване економском кризом.

Privredni savet 1

Привредни савет града одржао 9. састанак

Дана 23.10.2015. године одржан је 9. састанак Привредног савета града Панчева у сали 206 Градске управе
града Панчева. Седницом је председавао председник Привредног савета, г-дин Мирољуб Кршанин.

Закључак Привредног савета са 9 седнице

Privredni savet 2

Привредни савет града Панчева одржао 8. састанак

Дана 15.07.2015. године одржан је 8. састанак Привредног савета града Панчева у сали 206 Градске управе града Панчева. Седницом је председавао председник Привредног савета, г-дин Мирољуб Кршанин. На састанку се обратио Градоначелник Саша Павлов, који је истакао значај учешћа чланова савета у доношењу политике града, и истакао као приоритет града довођење инвеститора. Једна од тема коју су  чланови савета покренули је начин обрачуна комуналне услуге одношења смећа.

Закључак са осме седнице Привредног савета

Privredni savet

Привредни савет града Панчева одржао 7. састанак

Дана 04.06.2015.године одржан је 7. састанак Привредног савета града Панчева у зеленом салону Градске управе града Панчева. Седницом је председавао председник Привредног савета, г-дин Мирољуб Кршанин.

Тема састанка била је разматрање нацрта одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији града Панчева. Једногласно је изгласан закључак чланова Привредног савета са предлогом кабинету Градоначелника да Градска управа продужи рок  за Јавну расправу на тему Нацрта одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији грара Панчева до 25. јуна 2015.године.

Информацију о томе можете погледати ОВДЕ

Закључак са седме седнице привредног савета

Привредни савет

Привредни савет града Панчева одржао 6. састанак

Дана 26.03.2015.године одржан је 6. састанак Привредног савета града Панчева у просторијама предузећа “Кутко” д.о.о. у Панчеву, једног од чланова савета из реда привредника града Панчева.

Седницом је председавао председник Привредног савета, г-дин Мирољуб Кршанин.Тема састанка била је информација о новим процедурама у складу са Законом о планирању и изградњи , коју је презентовао Синиша Јанковић, секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне после Градске управе града Панчева са својим сарадницима. На састанку су такође учествовале и представнице ЈКП „Хигијена“ Панчево, и то директор Милица Јовановић и руководилац сектора за управљање отпадом и заштиту животне средине Јованка Дакић, у дискусији око могућности за измену начина обрачуна цене комуналне услуге сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада.

Закључак са шесте седнице Привредног савета

Привредни савет

Привредни савет града Панчева одржао 5. састанак

Дана 26.12.2014.године одржан је 5. састанак Привредног савета града Панчева у просторијама предузећа „Алмекс“ д.о.о. у Панчеву, једног од чланова савета из реда привредника града Панчева. Дана 26.12.2014.године одржан је 5. састанак Привредног савета града Панчева у просторијама предузећа „Алмекс“ д.о.о. у Панчеву, једног од чланова савета из реда привредника града Панчева. Седницом је председавао председник Привредног савета, г-дин Мирољуб Кршанин, а састанку је присуствовао и градоначелник града Панчева Павле Раданов. Тема састанка била је информација о активностима града Панчева предузетих у периоду септембар-децембар 2014., коју је презентовала Јелена Батинић, већница за привреду, приватно предузетништво и инвестиције.

Закључак са пете седнице привредног савета

Привредни савет

Привредни савет града Панчева одржао 4. састанак

Дана 02.09.2014.године одржан је 4. састанак Привредног савета града Панчева у просторијама Регионалне привредне коморе Панчево.

Тема састанка била је презентовање Преднацрта Стратегије развоја града Панчева за период 2014-2020. година, са развојним циљевима, стратешким приоритетима и планом мера и активности детектованих током припреме преднацрта стратегије. Презентацију преднацрта новог кровног стратешког плана развоја града Панчева, одржала је Анђелија Цветић, секретар Секретаријата за привреду и економски развој. Чланови ПС су изнели позитивно мишљење на преднацрт документа, сугеришући локалној управи доследност и истрајност у периоду имплементације, након доношења нове Стратегије развоја од стране Скупштине града.

Закључке са 4.седнице Привредног савета

Преднацрт Стратегије развоја града Панчева 2014-2020. можете погледати ОВДЕ

Вести са сајта РПК Панчево можете погледати ОВДЕ

Закључак са треће седнице Привредног савета

Закључак са друге седнице Привредног савета

Закључак са првог састанка Привредног савета

Решење о формирању Привредног савета