Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović je sa članom Gradskog veća grada Pančeva Milenkom Čučkovićem ugostio danas u Gradskoj kući porodice koje imaju trojke.

U 2021. godini ima osam porodica sa trojkama na teritoriji grada Pančeva – porodica Živaljević, Živković, Vasović, porodica Đokić Radošević, porodica Jezdimirović iz Omoljice, porodica Žarkov iz Pančeva, porodica Arambašić i porodica Lazarević.

Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva, pored ostalih prava, utvrđeno je i pravo na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki i četvorki. Pravo na jednokratnu nočanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki i četvorki, ostvaruju majke nakon rođenja trojki, svake kalendarske godine do navršene 18 godine i svake školske godine za nabavku udžbenika i školskog pribora, počev od pet i po godina života dece, odnosno od pohađanja obaveznog pripremnog predškolskog programa do završne godine redovnog srednjeg obrazovanja dece, ne starije od 19 godina. U 2021. godini za ovu namenu su iz budžeta grada Pančeva isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 dinara.

– Danas imamo u gostima porodice sa trojkama sa teritorije grada Pančeva kojima je isplaćena jednokratna novčana pomoć iz sredstava budžeta grada Pančeva, koja se svake kalendarske godine dodeljuje nakon godine rođenja dece do osamnaeste godine života i zatim svake školske godine za nabavku udžbenika i školskog pribora, počev od pet i po godina života dece, odnosno od pohađanja obaveznog pripremnog predškolskog programa do završne godine redovnog srednjeg obrazovanja dece. U 2021. godini za ovu namenu su iz budžeta grada Pančeva isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 2.400.000,00 dinara, odnosno svakoj od navedenih porodica u iznosu od 300.000 dinara – 100.000,00 dinara po detetu. Kao i svake godine, evo i ove godine i to u okviru Dečje nedelje, upriličili smo prijem porodicama sa trojkama i ovo je jedan od najlepših događaja i mojih dužnosti kao gradonačelnika. Trudimo se da porodicama sa trojkama pomognemo, olakšamo i smanjimo brigu oko najneophodnijih potreba. Pomoć roditeljima je deo sistemske borbe za povećanje nataliteta. Grad Pančevo će i dalje nastojati da preduzima i druge mere populacione politike kako bi se roditelji podstakli na proširenje porodice. Mi svake godine opredelimo i više novca za trojke i nadamo se da će ih biti još, rekao je Aleksandar Stevanović.