Градоначелник Панчева Александар Стевановић је са чланом Градског већа града Панчева Миленком Чучковићем угостио данас у Градској кући породице које имају тројке.

У 2021. години има осам породица са тројкама на територији града Панчева – породица Живаљевић, Живковић, Васовић, породица Ђокић Радошевић, породица Јездимировић из Омољице, породица Жарков из Панчева, породица Арамбашић и породица Лазаревић.

Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, поред осталих права, утврђено је и право на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рођења тројки и четворки. Право на једнократну ночану помоћ мајкама за случај рођења тројки и четворки, остварују мајке након рођења тројки, сваке календарске године до навршене 18 године и сваке школске године за набавку уџбеника и школског прибора, почев од пет и по година живота деце, односно од похађања обавезног припремног предшколског програма до завршне године редовног средњег образовања деце, не старије од 19 година. У 2021. години за ову намену су из буџета града Панчева исплаћена средства у укупном износу од 2.400.000,00 динара.

– Данас имамо у гостима породице са тројкама са територије града Панчева којима је исплаћена једнократна новчана помоћ из средстава буџета града Панчева, која се сваке календарске године додељује након године рођења деце до осамнаесте године живота и затим сваке школске године за набавку уџбеника и школског прибора, почев од пет и по година живота деце, односно од похађања обавезног припремног предшколског програма до завршне године редовног средњег образовања деце. У 2021. години за ову намену су из буџета града Панчева исплаћена средства у укупном износу од 2.400.000,00 динара, односно свакој од наведених породица у износу од 300.000 динара – 100.000,00 динара по детету. Kао и сваке године, ево и ове године и то у оквиру Дечје недеље, уприличили смо пријем породицама са тројкама и ово је један од најлепших догађаја и мојих дужности као градоначелника. Трудимо се да породицама са тројкама помогнемо, олакшамо и смањимо бригу око најнеопходнијих потреба. Помоћ родитељима је део системске борбе за повећање наталитета. Град Панчево ће и даље настојати да предузима и друге мере популационе политике како би се родитељи подстакли на проширење породице. Ми сваке године определимо и више новца за тројке и надамо се да ће их бити још, рекао је Александар Стевановић.