Predlog Komisije za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike za sufinansiranje programa udruženja
osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima u oblasti socijalne zaštite u gradu Pančevu za 2021. godinu

Na Konkursu za sufinansiranje programa udruženja osoba sa invalidetetom i teškim i hroničnim oboljenjima u oblasti socijalne zaštite u gradu Pančevu za 2021. godini, koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva Zaključkom broj:II-06-020-3/2021-577 od 21.05.2021. godine, u predviđenom roku, podneto je ukupno 14 predloga programa udruženja.

Komisija za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike, na sastanku održanom 12.08.2021. godine, nakon detaljne analize i vrednovanja svih podnetih predloga programa, a za potrebe odlučivanja Gradonačelnika grada Pančeva sačinila je Tabelu 1. Predlog Komisije za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike za sufinansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom i teškim i hroničnim oboljenjima u oblasti socijalne zaštite u gradu Pančevu za 2021. godinu.

Табела – Предлог Комисије