Татјана Божић, чланица Градског већа града Панчева задужена за образовање, посетила је Школу за основно и средње образовање „Мара Мандић“ поводом обележавања Дана школе и том приликом изјавила:

– ШОСО „Мара Мандић“ која се налази на територији града Панчева, осим што васпитава и образује децу у свом објекту, пружа подршку и основним школама са територије града Панчева, укупно 18 основних школа, као и за 4 школе са територије општине Ковин. Реч је о деци о којој је Интерресорна комисија проценила да треба да раде по индивидуалном образовном плану, тако да дефектолози из ове школе пружају подршку и у ПУ „Дечја радост“ у Панчеву, као и у установи „Наша радост“ у општини Ковин.

Горан Владић, директор ШОСО „Мара Мандић“ истакао је да је сарадња између града и школе јако добра:

– У школи је урађено доста тога. Првенствено санација и уређење ђачког и наставничког тоалета, као и поплочавање керамичким плочицама пет учионица у школи. Школа редовно конкурише на свим пројектима града, Покрајине и министарства. Свака учионица је опремљена лаптопом, пројектором, белом таблом, и такође су уграђене климе.