Мр Татјана Божић, чланица Градског већа града Панчева задужена за образовање, посетила је Пољопривредну школу „Јосиф Панчић“ у Панчеву и том приликом разговарала са директором школе Гораном Бимбашићем, организатором практичне наставе Жељком Савановићем и наставницима пољопривредне групе предмета Весном Алексић Живанов, Драганом Блажин и Слободаном Блажин о урађеним радовима и пројектима.

Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“ је на конкурсу за доделу средстава за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу високообразовне установе, средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују ученике пољопривредне струке у Војводини, који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, конкурисала предлогом за набавку новог трактора. Покрајински секретаријат је доделио установи 2.000.000,00 динара за набавку предметног добра. Пошто је укупна цена трактора 2.832.000,00 динара, део је школа определила из сопствених средстава. Набављен је трактор ArmaTrac 854 Lux 61kW, који својим карактеристикама потпуно задовољава потребе школе за извођењем практичне наставе.

У 2020. години је школа добро функционисала и поред пандемије. Од марта до јуна 2020. године, с обзиром на то да је школа била празна, уз подршку Града Панчева, урађен је један велики посао који не било могуће извести за време редовног режима рада. Након 40 година урађено је хобловање и лакирање паркета у канцеларијама главне зграде, као и кречење у поменутим канцеларијама и другим просторијама школе. У пролеће 2021. године је урађен нови под у чајној кухињи и та просторија је окречена. Такође је обновљен и део школског и канцеларијског намештаја.