Машинску школу „Панчево”  посетила је мр Татјана Божић, чланица Градског већа града Панчева задужена за образовање, која је, поред разговора о текућим проблемима и плановима за развој школе са директором школе Ненадом Дојчиновићем, обишла и школско двориште будући да је управо завршена друга фаза радова на уређењу овог простора.

Радови су извршени на 430 м2, а реализовани су средствима добијеним од Градске управе града Панчева у износу од 1.196.000 динара. Двориште је асфалтирано, а уклоњене су и старе клупе које су коришћене преко 30 година. Нове клупе, које ће ускоро бити постављене, израдили су ученици и наставници практичне наставе у оквиру стручне праксе у радионици Машинске школе „Панчево”, чиме су допринели оплемењивању простора који свакодневно користе.

Овим није завршено уређење непосредног окружења школске зграде. За наредну годину испланирано је равнање и уређење зелених површина у школском дворишту, као и постављање додатних клупа и канти за смеће, а све у циљу повећања функционалности и улепшавања дела школског дворишта, од ученичког улаза из правца Ружине улице до зграде школе.

Мр Татјана Божић изразила је задовољство због новог изгледа дворишта, а истог мишљења су и они који ту свакодневно бораве, најпре ученици ове школе, наставници, али и остало школско особље. Још једном се показало да се заједничким напором – школског особља и ученика, уз пуну сарадњу са Градском управом града Панчева, лако могу направити кораци унапред.