Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 30.07.2021.године.

Оглас за Јавну презентацију
ИДР главна свеска
ИДР архитектура
ИДР графика 1 део
ИДР графика 2 део
ИДР графика 3 део
УП
Услови
Документација 1
Документација 2