За развој привреде значајну улогу има геостратешки положај, развијена инфра структура, близина тржишта и расположива снага. Град Панчево има значајне компаративне предности: развијен друмски саобраћај, речни и железнички саобраћај, удаљен је само 18 км од главног града, лежи на три реке (Дунав, Тамиш и Надел), има луку на Дунаву, део јадранског нафтовода пролази кроз наш град, налази се на међународном путу Београд-Темишвар, близу је румунске границе и има висококвалификовану радну снагу.

У Панчеву су развијене све привредне области и то: индустрија, пољопривреда, грађевинарство, индустрија грађевинског материјала, трговина, угоститељство, саобраћај и везе, стамбено комунална делатност као и финансијске и друге услуге.
Носиоци привредног развоја Панчева су индустрија и пољопривреда, док се у наредном периоду ставља приоритет на развоју и унапређењу туризма.
Вишедеценијски лидер у развоју, светске познате компаније као што су: „ХИП-Петрохемија“ а.д. Панчево у реструктурирању, НИС-Рафинерија нафте Панчево, рафинерија, „ХИП-Азотара“ Д.О.О. Панчево, фабрика вештачког ђубрива, „Панонија“ Панчево, фабрика за производњу хемијских средстава за домаћинство

Мапа привреде

У области индустрије водеће гране су:

1.Базна хемијска индустрија
• Производња петрохемијских производа, сировина и хемикалија
• Производња вештачког ђубрива

2.Прерађивачка хемијска индустрија
• Производња козметичких препарата
• Производња пластичних маса

3.Прерада нафте и нафтних деривата


4.Металска и електро индустрија
• Металопрерађивачка делатност
• Производња сијалица
• Производња алуминијумских профила и конструкција
• Метална галантерија
• Производња процесне и остале опреме

5.Прехрамбено прерађивачка индустрија
• Млевење и љушћење житарица
• Производња хлеба и пецива
• Прерада воћа и поврћа
• Прерада меса и млека
• Производња скроба
• Производња сточне хране

6.Прерада неметалних минерала
• Прерада и обликовање стакла

7.Индустрија коже, обуће и текстила
• Производња обуће
• Прерада коже и израда кожне галантерије
• Производња готових текстилних производа

6.Индустрија грађевинског материјала


9.Производња финалних производа од дрвета и резане грађе
• Производња класичног и ламелног паркета
• Грађевинска столарија
• Израда намештаја
• Производња палета и амбалаже од дрветаФакс: 013/354-410