Održavanje konferencije “Energetska efikasnost – preduslov za bolju životnu sredinu”