Održana je radionica “Razmena iskustava i prezentacija primera dobre prakse” u  okviru projekta “Energetska efikasnost – preduslov za bolju životnu sredinu u prekograničnom regionu Rumunija-Srbija”.

Radionicu su organizovali članovi tima za implementaciju projekta grada Pančeva za svoje prekogranične partnere i njihove kolege iz grada Rešice u Rumuniji.

Anđela Vila, odgovorna za realizaciju projekta ispred grada Pančeva je predstavila sve korake u vezi ovog projekta, od pripreme projekta i tehničke dokumentacije, apliciranja i implementacije. Govorila je o novom iskustvu pripreme i implementacije infrastrukturnih projekata.

Olivera Dragaš, tehnički stručnjak na projektu je govorila o izvedenim radovima na Hali sportova, Biljana Đordan, energetski menadžer grada Pančeva je predstavila sistem energetskog menadžmenta grada Pančeva, a Zoran Božanić, tehnički direktor „JKP Grejanje“ je poveo učesnike u obilazak solarnog polja, rezultata projekta „Banatsko sunce za sve“, takođe finansirane kroz program IPA prekogranična saradnja Rumunija-Srbija.

Svi učesnici su se složili da su prepreke na koje su nailizali tokom implementacije projektnih aktivnosti, u vezi izvođenja radova, veoma slične sa obe strane granice. Neophodnost poštovati domaće zakone i procedure paralelno sa onima propisanih Ugovorom od donaciji, od strane EU, čini implementaciju izuzetno kompleksnu.