Тема састанка је била почетак рада основних и средњих школа на територији града Панчева, уз поштовање одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, формирање Kомисије за утврђивање критеријума за награђивање ученика, као и предлог за припрему потреба школа за наредну школску годину.

Од 1. септембра ће основне и средње школе почети са редовним радом, часови ће трајати 45 минута, уз обезбеђивање свих услова за рад, односно уз поступање по упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Kризног штаба. Планира се праћење развоја епидемиолошке ситуације и даљи рад ће се одвијати у складу са тим.

На основу иницијативе Града, у сарадњи са Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин“ Панчево, биће формирана комисија надлежна за утврђивање критеријума за награђивање ученика. Директори, представници основних и средњих школа, директор Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево и чланица Градског већа града Панчева задужена за област образовања, мр Татјана Божић, предложили су формирање поменуте комисије како би се утврдили критеријуми за награђивање ученика.

Сумирана је претходна година која је била специфична и тешка како за школе, тако и за запослене, децу и родитеље, те се разговарало о начину превазилажења проблема који су се јављали и евидентиране су потребе школа по питању наредне школске и календарске године.