Предвиђени посао се изводи у три фазе, од чека су две фазе завршене у предвиђеним роковима, односно до 01. септембра и улица је пуштена у рад, изјавила је градска менаџерка Маја Витман приликом обиласка терена.

Радови на задњој деоници крећу данас, у Улици војводе Петра Бојовића до раскрснице Доситејеве улице и Др Жарка Фогараша. У оквиру ових радова предвиђено је да се уради и заштита постојеће трасе топловода у сарадњи са ЈKП “Грејање”. Из безбедносних разлога саобраћајница ће бити комплетно затворена у наредних 20 дана, колико је предвиђен рок за извођење радова. Урађен је пројекат привременог затварања саобраћајнице и преусмеравање аутобуских линија.

Трећа фаза рехабилитације – Улица војводе Петра Бојовића, од раскрснице са Улицом војводе Радомира Путника (Трга Слободе) до улице Др Жарка Фогараша (од 01. септембра – 20. септембра 2021.) – тотална обустава саобраћаја.

У трећој фази када се затвара Улица војводе Петра Бојовића од Трга Слободе до Улице Др Жарка Фогараша, доћи ће до измене на следећим линијама јавног градског превоза:
– 5а МЗ Младост – Центар – Рафинерија
– 6 Центар – Стрелиште – Војловица – Рафинерија
– 14 Kотеж 2 – Центар – Рафинерија – Омољица
– 25 Панчево – Банатски Брестовац
– 27 Панчево – Иваново

Измена у траси ће се састојати у томе што се возила неће кретати улицама Трг Слободе и Улицом војводе Петра Бојовића, већ улицом Жарка Зрењанина и даље старом трасом.

У овој фази радова грађани неће моћи да користе аутобуско стајалиште код Снежане.
Захваљујемо се свим грађанима на сарадњи, стрпљењу и разумевању.