Мр Татјана Божић, чланица Градског већа града Панчева, задужена за образовање, посетила је Техничку школу „23. Мај” поводом радова који су урађени и разговарала са директорком школе Јасном Милићев, како би Град сагледао потребе школа и у складу са тим да се планирају средства за наредну буџетску годину.

Техничка школа „23. Мај” Панчево броји око 900 ученика. Школа образује млади кадар у четири подручја рада: грађевинске струке, прехрамбене струке, услужне делатности и у области хемије, неметала и графичарства.

У циљу постизања енергетске ефикасности набављена су комплетно ново лед-осветљење панелима и лед-сијалицама. Поправљена је водоводна инсталација у две лабораторије и бетонска ограда школе. За потребе наставе физичког васпитања набављене су нове лопте и опрема за наставнике физичког васпитања, док је учионица за фризере добила на поклон још једну шампоњеру, као и други ситан инвентар, који су обезбедиле професорке фризери и директор школе. Набављен је материјал за замену фронтова ормарића у ходнику ка зборници и у зборници школе. Обнављањем уговора са интернет-провајдером набављени су нови таблет-рачунари за потребе наставника у редовној настави.

Континуирано се ради на унапређењу просторно-техничких услова за рад, па се и сада током летњих месеци обављају радови на оправци дотрајалих прозора, врата и унутрашњих инсталација. Поред средстава који месечно добија из буџета Града, Техничка школа „23. Мај” настојаће да аплицира и на конкурсима.

Остаје да се реши прокишњавање крова на делу зграде изнад фискултурне сале због чега је угрожен паркет у истој, али и справе које се налазе у самој сали и справарници поред, као и решавање полица, односно ормара за складиштење опасног хемијског материјала.