За информације у вези са предметима у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ради сузбијања заразних болести, препорука је да се странке обрате телефонским путем или e-mailom, а уколико је неопходан долазак да се долазак странке закаже путем телефона.

Рад са странкама је понедељком, уторком, четвртком и петком од 8.30 до 11.30 и средом од 12.30. до 17.30.

За све информације или неопходнa питања или за заказивање доласка странке могу да се обрате на следеће е mail адресе и телефоне:

Број телефона секретаријата 013/308-840

jasminka.pavlovic@pancevo.rs број телефона 013/308-898

– за Одељене за легализацију

jadranka.jelic@pancevo.rs број телефона 013/308-890

– за Обједињену процедуру

vesna.vlajkovic@pancevo.rs број телефона 013/308-822

ivan.dupor@pancevo.rs број телефона 013/308-898

– за стамбене заједнице

bojana.sarac@pancevo.rs број телефона 013/308-898

– за информације о локацији

vera.tomasevic@pancevo.rs број телефона 013/351-130

– за пројетке парцелације, односно препарцелације, урбанистичке пројекте и планска документа

olivera.stefanov@pancevo.rs број телефона 013/308-787

– за саобраћај

odeljenjezasaobracaj@pancevo.rs број телефона 013/308-781 и 013/308-713

– за монтажне гараже

dusan.grbic@pancevo.rs број телефона 013/351-298

– за монтажнe објекте (баште, киоске и сл.)

zoltan.kerekes@pancevo.rs број телефона 013/ 308-864