Обавештавамо грађане да ће радови на рехабилитацији коловоза у улици Димитрија Туцовића, Генерала Петра Арачића и Војводе Петра Бојовића (од улице Моше Пијаде до улице др Жарка Фогараша) утицати на трасу кретања возила јавног градског превоза.

Прва фаза радова на рехабилитацији улице Димитрија Туцовића од улице Моше Пијаде до раскрснице са улицом Браће Јовановића (04.08-17.08.2021) – тотална обустава саобраћаја.

У првој фази радова, када ће улица Димитрија Туцовића бити затворена од улица Моше Пијаде до улице Браће Јовановића, доћи ће до измене на следећим линијама јавног градског превоза:

– Линија 2 Kотеж II – Тесла – Долово

– Линија 3 Стари Тамиш – Панчево – Јабука

– Линија 22 Панчево – Глогоњ

– Линија 24 Панчево – Kачарево.

Измена у траси ће се састојати у томе што се возила неће кретати улицама Војводе Радомира Путника, Генерала Петра Арачића и Димитрија Туцовића већ улицама Светог Саве, Моше Пијаде, Димитрија Туцовића и даље старом трасом.

У првој фази радова грађани неће моћи да користе два стајалишта и то: код Завода за запошљавање и код Градске управе.

Друга фаза на рехабилитацији улице Димитрија Туцовића од раскрсница са улицом Браће Јовановића до краја улице Димитрија Туцовића закључно са раскрсницом улице Војводе Радомира Путника (18.08-31.08.2021.) – тотална обустава саобраћаја.

У другој фази када се затварају улице Димитрија Туцовића и Генерала Петра Арачића од улица Браће Јовановића до улице Трг Слободе, доћи ће до измене на следећим линијама јавног градског превоза:

– Линија 2 Kотеж II – Тесла – Долово

– Линија 3 Стари Тамиш – Панчево – Јабука

– Линија 22 Панчево – Глогоњ

– Линија 24 Панчево – Kачарево.

Измена у траси ће се састојати у томе што се возила неће кретати улицама Војводе Радомира Путника, Генерала Петра Арачића и Димитрија Туцовића, већ улицама Светог Саве, Моше Пијаде, Димитрија Туцовића и даље старом трасом.

– 5а МЗ Младост – Центар – Рафинерија

– 6 Центар – Стрелиште – Војловица – Рафинерија

– 14 Kотеж 2 – Центар – Рафинерија – Омољица

– 25 Панчево – Банатски Брестовац

– 27 Панчево – Иваново

Измена у траси ће се састојати у томе што се возила неће кретати улицама Трг Слободе и улицом Војводе Петра Бојовића, већ улицом Жарка Зрењанина и даље старом трасом.

У другој фази грађани неће моћи да користе три стајалишта и то: код Завода за запошљавање, код Градске управе и код Снежане.

Трећа фаза рехабилитације улице Војводе Петра Бојовић од раскрснице са улицом Војводе Радомира Путника до улице Жарка Фогораша (01.09-20.09.2021.) – тотална обустава саобраћаја.

У трећој фази када се затвара улица Војводе Петра Бојовића од Трга Слободе до улице др Жарка Фогараша, доћи ће до измене на следећим линијама јавног градског превоза:

– 5а МЗ Младост – Центар – Рафинерија

– 6 Центар – Стрелиште – Војловица – Рафинерија

– 14 Kотеж 2 – Центар – Рафинерија – Омољица

– 25 Панчево – Банатски Брестовац

– 27 Панчево – Иваново

Измена у траси ће се састојати у томе што се возила неће кретати улицама Трг Слободе и улицом Војводе Петра Бојовића, већ улицом Жарка Зрењанина и даље старом трасом.

У трећој фази грађани неће моћи да користе једно стајалиште и то код Снежане.