Postupak javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka usluge štampe i dizajna promotovnog materijala za program LER-a
Konkursna dokumentacija – Nabavka usluge štampe i dizajna promotovnog materijala za program LER-a
Dodatno pojašnjenje – Nabavka usluge štampe i dizajna promotovnog materijala za program LER-a

Odluka o dodeli ugovora – Nabavka usluge štampe i dizajna promotovnog materijala za program LER-a

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka usluge štampe i dizajna promotovnog materijala za program LER-a