Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка – Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације за 2017. и 2018. годину

Конкурсна документација – Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације за 2017. и 2018. годину

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закљученом Уговору