Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ПЧЕЛАРСТВО  НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Tekst-konkursa-2.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Prijavni-obrazac-1.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Pravilnik-2.docx

https://psp.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/Zahtev-za-isplatu-i-izvestaj-o-namenskom-utrosku-sredstava.docx