Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, поврће (укључујући И печурке), цвеће и остали усеви у АП Војводини у 2021. години.

Циљ и предмет овог конкурса јесте подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22524