Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписао је КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ РИБЊАКА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Циљ конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине.

Предмет конкурса је:

  • подизање нових и реконструкција постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 100 ха, који се налазе на територији АП Војводине.

Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе – растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали.

Корисници средстава по овом конкурсу су правна лица са територије АП Војводине, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

  1. правно лице:

– привредно друштво,

– земљорадничка задруга.

Конкурс је отворен до 15.09.2021. године.

Више информација можете добити путем линка:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podizanje-novih-ribnjaka-i-rekonstrukciju-postojecih-na-teritoriji-ap-vojvodine-za-2021-godinu/