Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) расписао је КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

Циљ овог конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција набавку опреме за производњу пива на територији АП Војводине у 2021. години (у даљем
тексту: Конкурс) јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним
газдинствима и запошљавања руралног становништва.

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за производњу пива.

Више информација можете потражити на:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-o-dodeli-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-opremu-za-proizvodnju-piva-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2021-godini/