Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 28.05.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Оглас
Документација
Текст Измене и допуне ПГР
Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа намена
04 Планирана намена
05 Регулационо-нивелациони план
06 Инфраструктура
07 План поделе грађ. земљишта
08 Ограничења
09 Профили улица