JAVNI POZIV ZA VRŠENJE USLUGE SKIDANJA USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI