Развојна агенције Србије је расписала:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА У 2021. ГОДИНИ.
Програмом се суфинансирају активности  на унапређењу пословних перформанси које су у складу са потребама успостављања сарадње или препорукама мултинационалних компанија. Бесповратна средства која се одобравају  могу се доделити за улагање у материјалну имовину и/или консултантску подршку.
Јавни позив је отворен до 26. октобра 2021. године, а за  реализацију Јавног позива у 2021. години опредељен је буџет у износу од 230.000.000,00 РСД. Текст јавног позива и детаљне информације о условима за учешће у програму, начину пријављивања и потребној документацији можете наћи на линку:http://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/otvoreni-pozivi-konkursi-1/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-podrshke-privrednim-drushtvima-za-ulazak-u-lantse-dobavljacha-multinatsionalnikh-kompanija-u-2021-godini?fbclid=IwAR2oqz2uUytTEoJsWna5mv1Znr15gBj