Јавна расправа о Нацрту одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним истамбено-пословним зградама на територији града Панчева, спроводи се у периоду од 08.до 15 . децембра 2021. године.

Јавни позив за учешће у Јавној расправи
Одлука о кућном реду