У складу са чланом 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе ( « Службени гласник РС», бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн.,83/16, 91/16-усклађени дин.изн.,, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.изн., 89/18-усклађени дин.изн ., 95/18-др. закон и 86/19- усклађени дин.изн.)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, 4.12.2020.године
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
Одлуке о домаћем линијском превозу путника на територији града Панчева
Јавна расправа о Нацрту одлуке о домаћем линијском превозу путника на територији града Панчева, спроводи се у периоду од 4. до 11 децембра 2020.године.
Позивају се заинтересовани грађани, пословна удружења, привредни субјекти, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4, непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs
Нацрт Одлуке о домаћем линијском превозу путника на територији града Панчева, сачинили су Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове и саобраћај, Секретаријат за инвестиције, Секретаријат за инспекцијске послове и Комунална милиција Градске управе града Панчева.


НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Марија Петровић

 

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о нацрту Одлуке о домаћем линијском превозу путника на територији града Панчева