Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2022. godinu

 

 

 ZAHTEV ZA BEZ NAKNADE (1)