Grad Pančevo raspisuje putem sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančeva raspisuje:

Javni poziv za dodelu subvencije početnicima/početnicama  u biznisu – samozapošljavanje u 2020. godini

Subvencija za samozapošljavanje predstavlja de minimis državnu pomoć.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u cilju započinjanja sopstvenog posla od strane nezaposlenog lica, odnosno u cilju pružanja podrške novoosnovanom privrednom subjektu, u jednokratnom iznosu do 500.000,00dinara.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može podneti samo jedan zahtev sa biznis planom.
Uslovi za podnošenje zahteva:
Pravo na podnošenje zahteva sa biznis planom ima lice sa prebivalištem na teritoriji grada Pančeva koje:

  • je prijavljeno na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva i uspešno završilo obuku o otpočinjanju biznisa u realizaciji Nacionalne službe;
  • ili je u kanlendarskoj 2020. godini započelo sopstveni posao (izvršilo registraciju u APR), sa sedištem na teritoriji grada Pančeva.

Dokumenta:

Javni poziv za dodelu subvencije početnicima/početnicama u biznisu – samozapošljavanje u 2020. godini

Prijavni formular pdf verzija

Prijavni formular

Potrebne izjave

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Grada i trajaće do utroška sredstava.