Министарство трговине,туризма и телекомуникација

је расписало

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ХОТЕЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CoV-2

Јавни пoзив за пријаву привредних субјеката за коришћење субвенција за подршку раду хотелске индустрије због потешкоћа изазваних пандемијом COVID-19 трајаће до 15. септембра 2020. године.

Право на бесповратна средства остварују категоризовани хотели који се налазе у приватном власништву са територија јединица локалне самоуправе чији се списак налази на сајту Министарства.

Основни предуслови за стицање права за коришћење субвенција су да над привредним субјектима није покренут стечајни поступак, финансијско реструктурирање нити поступак ликвидације, као и да се не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације (УППР).

Средства се додељују у износу 350 евра по индивидуалном лежају и 150 евра по смештајној јединици у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на на дан када је државна помоћ додељена.

Привредни субјекат губи право на коришћење субвенције уколико смањи број запослених за више од 10%, у периоду од 15.08.2020. године закључно са 31.12.2020. године.

Више о томе можете погледати на:https://mtt.gov.rs/slider/obavestenje-o-jav-poz/