Регионални центар за таленте “Михајло Пупин” Панчево и Канцеларија за младе града Панчева позивају студенте и студенткиње који су школскe 2020/21. први пут уписали завршну годину четворогодишњих или дужих студија (други степен студија по Болоњском систему школовања) на факултетима чији је оснивач Република Србија, a који испуњавају следеће услове:

– држављани су Републике Србије или имају статус избеглице или расељеног лица,

– имају пребивалиште на територији града Панчева, односно боравиште за лица која имају статус избеглог или расељеног лица,

– први пут су уписали завршну годину студија у школској 2020/21. години,

– имају просечну оцену током свих  година студирања најмање 9,00 и

 предходних година нису добијали награду од  града,

да се пријаве на Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате током школовања и образовања, за школску 2020/21. годину.

Потребно је да студенти и студенткиње који испуњавају наведене услове, доставе следећу документацију:

  1. Пријаву (писану у слободној форми) са кратком биографијом са адресом, бројем телефона и имејлом,
  2. Образац 1 – Изјаву о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности (која се може преузети на званичној интернет презентацији Града Панчева www.pancevo.rs или у канцеларији 204)
  3. потврду факултета о упису завршне године студија у школској 2020/2021. години,
  4. потврду факултета о просечној оцени током свих година студирања,
  5. копију личне карте

Наведену документацију доставити у затвореној коверти, са назнаком Пријава на Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате током школовања и образовања,  за школску 2020/21. годину, најкасније до 20.05.2021. године, Канцеларији за младе града Панчева (Градска управа града Панчева, 2. спрат, канцеларија број 204), радним данима од 9 до 14 часова, или са истом назнаком послати поштом, на следећу адресу:

Градска управа града Панчева-Канцеларија за младе (Канцеларија 204)

Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево

Пријаву доставити и електронским путем, на имејл kancelarijazamlade@pancevo.rs.

За све додатне информације студенти и студенткиње се могу обратити Канцеларији за младе града Панчева, путем телефона 013/308-906 или мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs.

На следећем линку можете преузети образац: Obrazac-pribavljanje-podataka-integralna-izjava-1