На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2021. годину бр. II-05-06-16/2021-26 од 11.05.2021. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-3/2021-466 од 11.05.2021. године, град Панчево расписује,

Јавни позив студентима
за учешће у мери
„Студентска летња пракса“ у 2021. години

Студентска летња пракса намењена је студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.

6. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Штампане пријаве са наведеном документацијом се подносе ИСКЉУЧИВО у:

Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I број 2-4 26000 Панчево, Секретаријат за привреду и економски развој, са назнаком „Студентска летња пракса“.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗИМАТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

За све потребне информације у вези подношења пријава, заинтересовани могу се обратити Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева путем телефона 013/308-961 или слањем електронске поште на gordana.ciric@pancevo.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 04.06. 2021. године.

Јавни позив студентима за учешће у мери „Студентска летња пракса“ у 2021. години

Пријавни формулар

Изјава – обрада података о личности