Градска управа града Панчева оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА.

Радно место које се попуњава: Заменика начелника Градске управе града Панчева – положај у II групи.

У прилогу су документа са детаљима конкурса: