Градска управа града Панчева оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПАНЧЕВА.

Радно место које се попуњава: Матичар за матично подручје Јабука, у звању млађег саветника – један извршилац.

У прилогу су документа са детаљима конкурса: