Градска управа града Панчева оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПАНЧЕВА.

Радно место које се попуњава: ИТ администратор, у звању сарадника – један извршилац.

У прилогу су документа са детаљима конкурса: