Gradska uprava grada Pančeva oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

– koordinator Kancelarije za mlade i rad sa organizacijama civilnog društva, u zvanju mlađeg savetnika – dva izvršioca.

Javni konkurs- koordinator Kancelarije za mlade

Obrazac 1-1 NOVI obrazac