Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима
– привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2019. годину

.

Јавним конкурсом Град Панчево додељује бесповратна средства у укупном износу од 7.000.000,00 динара која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину, предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме. Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава од значаја за унапређење пословне делатности. Детаљније информације о условима за учешће на Јавном конкурсу, висини средстава која се додељују и документацији која се подноси, садржане су у Јавном конкурсу:

Информације у вези са Jавним конкурсом можете добити у Секретаријату за привреду и економски развој, телефон: 013/353-361, особа за контакт Тања Темишварац, е-posta: tanja.temisvarac@pancevo.rs.